บริการจองตั๋วรถทัวร์ภูเก็ต

เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางโดยรถโดยสาร Go2Phuket ได้นำระบบ การค้นหาตั๋วรถ มาอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของเรา ท่าสามารถค้นหา ตั๋วรถได้จากทุกบริษัทที่ร่วมรายการ จากทุกจังหวัด สามารถค้นหาตั๋ว เดินทางได้ตามวันและเวลา ที่ท่านต้องการ

ระบบจําหน่ายตั๋ว เปิดให้มีการชําระเงิน 2 ช่องทาง คือ
1. ผ่าน Counter Service ในร้าน 7-Eleven โดยลูกค้าพิมพ์กําหนดการเดินทางไปชําระเงิน และ
ระบบจะปรับสถานะเป็นชําระเงิน ทันทีที่ลูกค้าทําการชําระเงิน (Real-Time)
2. ชําระเงินผ่านบัตรเครดิต (Visa, Master Card)