Category

ทัวร์พังงา

Category

ท่องเที่ยวเกาะพนัก ล่องเรือแคนู ชมหินงอกหินย้อย ตระการตา ถ่ายรูปคู่กับ เขาตาปู เขาพิงกัน
ราคาพิเศษ 1,400 บาท

ล่องเรือหางยาวชมธรรมชาติป่าโกงกาง สัมผัสวิถีชาวบ้านเกาะปันหยี ถ่ายรูปคู่กับ เขาตาปู เขาพิงกัน
ราคาพิเศษ 1,000 บาท