โปรแกรม ทัวร์เกาะเฮ เต็มวัน เรือเร็ว

ทัวร์เกาะเฮ ทัวร์ภูเก็ต พบกับกิจกรรมเครื่องเล่นทางน้ำมากมายที่เกาะเฮ – เรือกล้วย – ลากร่ม – ดำน้ำลึก – และกิจกรรมเดินใต้น้ำ One Day Trip หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย บนหาดทรายขาวละเอียด

โทรหา ภูเก็ตชิลล์
แอดไลน์หา ภูเก็ตชิลล์
รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เกาะเฮ โดยเรือเร็ว ทัวร์ภูเก็ต เต็มวัน
07.30 น.รถตู้ปรับอากาศรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก หรือจุดนัดพบ เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ อ่าวฉลอง
08.30 น.เดินทางถึงท่าเทียบเรือ หลังจากลูกค้าเช็คอินรับสติกเกอร์กลุ่ม ลูกค้าสามารถดื่ม ชา และ กาแฟ ที่จุดบริการน้ำที่ท่าเรือ
09.00 น.ออกเดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่เกาะเฮ สนุกสนานกับการเล่นน้ำ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย บนหาดทรายขาวละเอียด ท่านสามารถเลือกกิจกรรมทางน้ำได้ เช่น บานาน่าโบ้ท, พาราเซลลิ่ง, ซีวอล์คกิ้ง และ ดำน้ำลึก(สกูบ้า)
12.30 น.รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ บนเกาะเฮ หลังรับประทานอาหาร ท่านสามารถเล่นน้ำ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่ชายหาด
14.00 น.ออกเดินทางจากเกาะเฮ กลับมายังเกาะภูเก็ต
15.00 น.เดินทางถึงท่าเรืออ่าวฉลอง รถตู้ปรับอากาศ รอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
16.00 น.เดินทางถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

Photo Gallery

 

ทัวร์นี้รวม
1. รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน)
นอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 300 – 500 บาท/คน (ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ )
** รับจากสนามบิน คิดค่ารถเก่ง 800 บาท/คัน/เที่ยว

2. เสื้อชูชีพ + อุปกรณ์ดำผิวน้ำ Snorkelling (หน้ากาก + ท่อหายใจ)
3. อาหารกลางวันสำหรับทริปเต็มวัน ส่วนทริปครึ่งวันจะไม่มีอาหารกลางวัน
4. ผลไม้ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม.
5. ประกันภัยอุบัติเหตุ

ทัวร์นี้ไม่รวม
1. รถรับส่ง จากโรงแรมที่พักนอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 300 – 500 บาท/คน (ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ )
** รับจากสนามบิน คิดค่ารถเก่ง 800 บาท/คัน/เที่ยว